Personeel, organisatie en salarisverwerking

Salarisadministratie

Het voeren van uw salarisadministratie vereist veel tijd en kennis van zaken. De wet- en regelgeving is continue onderhevig aan veranderingen. Daarnaast is het zaak om up to date te blijven over wijzigingen in cao's en bedrijfstakregelingen.

Uw salarisadministrateur bij Van Deutekom is uw directe aanspreekpunt en is daardoor op de hoogte van de specifieke aandachtspunten binnen uw bedrijf. Daarnaast is er altijd tenminste één extra contactpersoon die als back-up fungeert en tevens volledig op de hoogte is van uw bedrijfssituatie.

Onze werkzaamheden zijn in drie groepen te verdelen:

- De voorbereidende werkzaamheden; Het verzamelen van gegevens van bestaande en nieuwe werknemers en het opzetten van uw salarisadministratie.

- De standaard werkzaamheden; Het verwerken van uw salarisadministratie en de bijhorende salarisstroken. Indien gewenst kunnen wij u een prijsopgave per werknemer bieden afhankelijk van uw bedrijfsgrootte.

- De aanvullende/extra werkzaamheden; Bijvoorbeeld het verzorgen van eventuele formulieren ten behoeve van het CBS, aanvragen van loonkostensubsidies en het opstellen van arbeidscontracten.

Uiteraard is het ook mogelijk om een deel van de salarisadministratie zelf te verzorgen en een gedeelte aan ons uit te besteden.

199