diesel

Accijns tijdelijk verlaagd in 2022

De accijnzen voor brandstoffen zijn per 1 april verlaagd. Bedrijven met een brandstofvoorraad kunnen over hun voorraad de accijnsverlaging terugvragen.

Het kabinet heeft besloten om de accijns voor ongelode benzine, diesel en LPG/LNG van 1 april tot en met 31 december 2022 te verlagen. Het gaat om een verlaging van 17,3 cent (benzine), 11,1 cent (diesel) en 4,1 cent (LPG/LNG) per liter.

Bedrijven kunnen onder voorwaarden het verschil tussen het hogere en verlaagde tarief terugvragen.

Teruggaaf alleen voor bedrijven

Bedrijven kunnen om teruggaaf van accijns vragen voor brandstof die zij op 1 april 2022 om 00.00 uur in voorraad hebben. Het bedrijf moet eigenaar zijn van de brandstof, en deze voor commerciële doeleinden voorhanden hebben in een opslagplaats. De accijnsverlaging geldt ook voor brandstoffen die dan worden vervoerd naar zo'n opslagplaats.

De verlaging geldt voor bedrijven met een eigen opslagplaats, zoals:

 • tankstations
 • transportbedrijven
 • loon- en grondverzetbedrijven
 • glastuinbouwbedrijven
 • landbouwbedrijven
 • hoveniersbedrijven

Het gaat dus niet om particulieren die brandstof in hun auto hebben.

Voorwaarden voor teruggaaf

Wilt u teruggaaf vragen van accijns? Doe dan uiterlijk 8 april 2022 een verzoek om teruggaaf via Mijn Douane.

 • Zorg dat u deze gegevens en bewijzen vastlegt in uw administratie:
 • een nauwkeurige aanduiding heeft van de plaats of plaatsen waar de brandstof zich bevindt
 • de hoeveelheid brandstof, per soort en per plaats
 • de stand van het telwerk als een voorraadtank is verbonden met een pomp met telwerk

Verklaring betaalde accijns

U krijgt alleen teruggaaf als de accijns al eerder is betaald aan de Douane. Dit moet u kunnen aantonen. Uw brandstofleverancier factureert over het algemeen inclusief accijnzen, zij zorgen er daarmee voor dat u de accijns betaald heeft. De meeste brandstof leveranciers hebben voor deze regeling een verklaring beschikbaar waarin zij verklaren dat u, doordat u bij hen brandstof afneemt, aan de accijnsverplichting hebt voldaan. Mocht u deze nog niet ontvangen hebben adviseren wij om contact te zoeken met uw brandstofleverancier.

Bewaar alle gegevens en bewijzen in uw administratie. Als de douane erom vraagt, moet u de gegevens en bewijzen kunnen overleggen.

Hoe doe ik een verzoek om teruggaaf accijns?

Wilt u zelf uw verzoek om teruggaaf doen, maar hebt u ons stappenplan nog niet ontvangen? Neem dan even contact met ons op zodat u het stappenplan alsnog ontvangt.

Om een verzoek om teruggaaf accijns te doen gaat u naar: www.mijndouane.belastingdienst.nl en kiest u voor de eerste optie: douane 
Voor uw verzoek om teruggaaf, raden we u aan als eerste alle benodigde gegevens te verzamelen.

Benodigdheden voor “verzoek om teruggaaf accijns”:

 • eHerkenning (Minimaal niveau 3) of DigiD
 • Hoeveelheid brandstof die u in voorraad hebt op 1 april 2022 om 00:00
 • Facturen van de aankoop van de brandstofvoorraad
 • Foto’s van de brandstoftank
 • Foto’s van de teller/meetlint die voorraad bijhoudt (inclusief foto’s van de e.v.t. tabel die hoort bij het meetlint)
 • Een kaart met daarop de locatie van uw brandstoftank
 • Verklaring van uw brandstofleverancier dat u via hen aan de accijns verplichting hebt voldaan

Hulp bij het doen van een “verzoek om teruggaaf accijns”

Zodra de website van de douane is bijgewerkt zullen wij een stappenplan ter beschikking stellen waarin stap voor stap wordt uitgelegd hoe u zelf een verzoek om teruggaaf accijns kunt indienen. Mocht u nog vragen hebben mag u altijd contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Wij kunnen het verzoek om teruggaaf accijns ook voor u verzorgen, echter is er dan wel een ketenmachtiging eHerkenning benodigd. Hiermee machtigt u ons kantoor om deze aanvraag voor u te verzorgen. Het activeren van deze machtiging kost echter enkele dagen. Aangezien het verzoek om teruggaaf slechts t/m 8 april ingediend kan worden, adviseren we u op tijdig contact met ons op te nemen.

Maak een afspraak

x
Wilt u onze checklist voor het aanleveren van uw gegevens downloaden? Ga naar "Mijn VD" --> VD Kennis.
210