Energietoeslag

Energietoeslag 2022

De energietoeslag is een tegemoetkoming vanuit de Rijksoverheid, bedoeld voor huishoudens met een laag inkomen, als compensatie voor de hoge energiekosten. De energietoeslag is een vast bedrag per huishouden dat eenmalig wordt uitgekeerd. De toeslag is aan te vragen tot en met 31 december 2022.

 

Hoogte energietoeslag

De energietoeslag is een eenmalige tegemoetkoming van €800,- per huishouden. De energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering. Ook telt het ontvangen van de energietoeslag niet mee voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt.

Voorwaarden

Om de energietoeslag aan te kunnen vragen zijn er een aantal voorwaarden waaraan moet worden voldaan.

 • Leeftijd: U bent 21 jaar of ouder
 • U heeft deze eenmalige energietoeslag over 2022 nog niet eerder ontvangen.
 • U bent geen student of scholier.
 • Inkomen: Uw inkomen1 van de maand voorafgaand aan de aanvraag is lager dan de inkomensgrens2 voor de minimaregelingen die van toepassing is in uw gemeente.

De daadwerkelijke hoogte van uw energiekosten en eventuele stijging daarvan hoeft niet te worden aangetoond om in aanmerking komen voor deze regeling. Ook wordt er bij deze tegemoetkoming niet gekeken naar eventuele aanwezigheid van vermogen.

1Voor de regeling worden de volgende zaken als inkomen aangemerkt:

 • Inkomen uit loon of uitkering
 • AOW uitkering
 • ANW uitkering
 • Pensioen of lijfrenteproduct
 • Inkomen uit een PGB
 • Inkomen uit verhuur of kostgeverschap
 • Partner en/-of kinderalimentatie
 • Periodieke giften
 • Inkomsten uit vermogen, zoals rente of dividend
 • Wachtgeld

2Kijk op de website van uw gemeente voor de exacte hoogte van de inkomensgrenzen voor de minimaregelingen die in uw gemeente van toepassing zijn. Wonen er naast u (en uw evt. partner) meer volwassenen (van 21 jaar en ouder) in uw huis, dan gelden andere bedragen (kostendelersnorm).

Controle

De gemeente kan besluiten uw gegevens te controleren. De gemeente mag bij andere instanties en personen informatie over u (en evt. partner) opvragen die nodig is voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of u daadwerkelijk recht heeft op de energietoeslag. Indien blijkt dat u de energietoeslag onterecht heeft ontvangen moet u die terugbetaald worden.

Aanvragen

Het aanvragen van de energietoeslag loopt via de gemeente waarin u woont. De manier waarop u de aanvraag kunt indienen verschilt soms per gemeente. In de meeste gevallen kan de aanvraag online gedaan worden via de website van uw gemeente. Hiervoor dient u wel te beschikken over een DigiD. Sommige gemeenten bieden ook een formulier aan dat per post naar de betreffende afdeling kan worden toegezonden.

Bewijsstukken

Bij het invullen van uw aanvraag zult u ook bewijsstukken moeten aanleveren die aantonen dat u recht hebt op de energietoeslag. De bewijsstukken zijn afhankelijk van het soort inkomen dat voor u van toepassing is. Voorbeelden van bewijsstukken zijn:

 • Loonstrook over de maand voorafgaand aan de aanvraag;
 • Uitkeringsspecificatie over de maand voorafgaand aan de aanvraag;
 • Bij heffingskorting minstverdienende partner, een beschikking voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting;
 • Bij alimentatie, een beschikking uitspraak rechter en echtscheidingsconvenant;
 • Bankafschrift(en) over de maand voorafgaand aan deze aanvraag waarop de inkomsten zijn te zien.

Indien nodig kan er gevraagd worden om aanvullende informatie of bewijsstukken over uw inkomen.

Beslissing op de aanvraag

Wanneer de aanvraag compleet is krijgt u binnen 8 weken een brief van de gemeente met daarin de beslissing. Als er meer informatie nodig is om de aanvraag te beoordelen kan het zijn dat uw gemeente contact met u opneemt.

Maak een afspraak

x
Wilt u onze checklist voor het aanleveren van uw gegevens downloaden? Ga naar "Mijn VD" --> VD Kennis.
210