Van Deutekom ochtend- Femmy Fotografie -86

Complexe regelgeving

De mestwetgeving is sinds het in 2006 ingevoerde stelsel van gebruiksnormen erg complex geworden. Deze wetgeving schrijft voor dat de ondernemer voor 31 januari van het lopende jaar de aanvullende gegevens ingediend moet hebben bij de RVO (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland). De onderliggende administratie dient hierbij in orde te zijn, zodat bij een mogelijk administratief onderzoek of AID-controle de gegevens direct beschikbaar zijn.

Bij Van Deutekom maken onze AGRO-adviseurs gebruik van een professioneel softwarepakket. Hierin kunnen wij uw gebruiksnormenberekeningen en bemestingsplannen opstellen en ondersteunen met een passend advies.

Mestverwerkingsplicht

Vanaf 1 januari 2014 geldt de mestverwerkingsplicht. Er is sprake van een bedrijfsoverschot als u meer fosfaat produceert dan op eigen bedrijf geplaatst kan worden. Een deel van dit bedrijfsoverschot moet verwerkt worden. De verwerkingsplicht is afhankelijk van de regio waarin uw bedrijf is gevestigd. Bedrijven in de regio Zuid moeten 30% van hun bedrijfsoverschot verwerken, regio Oost 15% en de overige regio's 5%.

Er zijn vier manieren om te kunnen voldoen aan de mestverwerkingsplicht, namelijk:

- De vervangende verwerkingsovereenkomst (VVO);
- Driepartijenovereenkomst (DPO);
- Het aanbieden van dierlijke mest bij een mestverwerker/exporteur;
- Regionale mestafzet;

Middels de Vervangende Verwerkingsovereenkomst kunt u de mestverwerkingsplicht overdragen aan of overnemen van een andere veehouder. Door ons uitgebreide netwerk hebben wij goed zicht op de beschikbare hoeveelheid VVO's in de regio. Samen met onze adviseurs kunt u kijken naar de voor u meest geschikte manier om aan de mestverwerkingplicht te voldoen.

x
Wilt u onze checklist voor het aanleveren van uw gegevens downloaden? Ga naar "Mijn VD" --> VD Kennis.
261