PRIVACYVERKLARING VAN DEUTEKOM B.V. ADMINISTRATIE & ADVIES

 

Dit privacybeleid van Van Deutekom B.V. Administratie & Advies (rd. ‘wij’) legt uit welke (persoons)gegevens wij verzamelen en waarom wij dit doen. Daarnaast is beschreven wat wij doen met uw gegevens. Alle gegevens die wij verzamelen zullen alleen voor ons inzichtelijk zijn en zullen nooit openbaar gemaakt worden. Voor vragen over ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens. Wij blijven te allen tijde verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Wij zijn gevestigd aan de Zuiderzeestraatweg Oost 90, 8081 LE te Elburg. Telefonisch kunt u ons bereiken op 0525 68 77 77 en per e-mail via info@deutekomadministratie.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken alleen persoonsgegevens die u, uw werkgever, uw debiteur of crediteur, dan wel andere (officiële) instanties (zoals de Belastingdienst of de Kamer van Koophandel) aan ons heeft verstrekt. Wij verwerken ook gegevens die te herleiden zijn uit uw bezoek aan onze website. Wij verwerken o.a. de volgende gegevens:

  • Gegevens die nodig zijn voor ons om onze dienstverlening goed uit te kunnen voeren, zoals contactgegevens (voor- en achternaam, adresgegevens, geslacht, telefoonnummers, email-adressen en soortgelijke benodigde gegevens), salarisgegevens, persoonsgegevens in administratie(s) en (e-mail) correspondentie;
  • Contactgegevens die u mondeling heeft verstrekt;
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website en surfgedrag;
  • Of u bepaalde nieuwsbrieven en e-mails opent en op welke linken u dan klikt;
  • Alle gegevens die nodig zijn voor het nakomen van een overeenkomst of wettelijke verplichting. Hier wordt u over geïnformeerd op het moment dat wij deze gegevens bij u opvragen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Zoals eerder aangegeven gebruiken wij uw persoonsgegevens om onze dienstverlening goed uit te kunnen voeren. Daarnaast gebruiken wij uw gegevens voor het verzenden van nieuwsbrieven en e-mails en om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dit geldt ook voor persoonsgegevens waar geen bewaartermijn voor is vastgesteld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Van Deutekom B.V. Administratie & Advies verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Ook sluiten wij verwerkingsovereenkomsten af met onze leveranciers. Dit om misbruik van uw gegevens te voorkomen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Cookies en andere technieken waarmee wij kunnen inspelen op uw internetactiviteiten, worden door ons momenteel niet gebruikt. Mochten wij dit gaan toepassen, dan zullen wij een zogenaamde ‘cookie banner’ op de website implementeren, zodat u hiervoor alsnog toestemming dient te geven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@deutekomadministratie.nl. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, maar uiterlijk binnen vier weken. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij houden ons hierbij aan de bijbehorende wet- en regelgeving en verwerken uitsluitend persoonsgegevens als dat strikt noodzakelijk is. Wanneer wij uw gegevens niet meer nodig hebben, worden ze volgens juiste methoden verwijderd.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact met ons op. Ook voor overige vragen kunt u ons telefonisch bereiken op 0525 68 77 77 en per e-mail via info@deutekomadministratie.nl. Wij kunnen deze verklaring te allen tijde aanpassen. De aanpassingen zullen met onmiddellijke ingang van kracht worden.

 

Elburg, mei 2018

x
Wilt u onze checklist voor het aanleveren van uw gegevens downloaden? Ga naar "Mijn VD" --> VD Kennis.
195