Energietoeslag

Energietoeslag 2022

De energietoeslag is een tegemoetkoming vanuit de Rijksoverheid, bedoeld voor huishoudens met een laag inkomen, als compensatie voor de hoge energiekosten. De energietoeslag is een vast bedrag per huishouden dat eenmalig wordt uitgekeerd. De toeslag is aan te vragen tot en met 31 december 2022.

 

diesel

Accijns tijdelijk verlaagd in 2022

De accijnzen voor brandstoffen zijn per 1 april verlaagd. Bedrijven met een brandstofvoorraad kunnen over hun voorraad de accijnsverlaging terugvragen.

Het kabinet heeft besloten om de accijns voor ongelode benzine, diesel en LPG/LNG van 1 april tot en met 31 december 2022 te verlagen. Het gaat om een verlaging van 17,3 cent (benzine), 11,1 cent (diesel) en 4,1 cent (LPG/LNG) per liter.

Bedrijven kunnen onder voorwaarden het verschil tussen het hogere en verlaagde tarief terugvragen.

subsidie

Subsidie voor groen-economisch herstel landbouw

Op 20 december 2021 is de landelijke subsidieregeling voor landbouwers opengesteld vanuit het Economisch Herstelfonds (EHF). De subsidies uit dit fonds kunnen agrariërs gebruiken om te investeren in de toekomst van hun bedrijf of werken aan een duurzaam verdienmodel voor de sector in een samenwerkingsverband. 

Het steunfonds is een europees fonds en is bedoeld voor het economisch herstel na de uitbraak van het coronavirus en is bedoeld voor het herstel van de agrarische sector. De maatregelen die gestimuleerd worden door dit fonds moeten aansluiten bij de milieu en klimaatafspraken van de Europese unie.

De regeling is opgesplitst in twee subsidies:

  1. Investeren in groen-economisch herstel (budget €35,5 miljoen)
  2. Samenwerken aan groen-economisch herstel (budget: €15 miljoen)
x
Wilt u onze checklist voor het aanleveren van uw gegevens downloaden? Ga naar "Mijn VD" --> VD Kennis.
211